Header image
萬匠企業股份有限公司(亞洲)
                              回 首 頁          公司簡介          聯絡方式         資料索取

接觸式超音波感測器


 

特性:

80 - 165 kHz

整合性的放大器

高敏度

 

                

 

 

萬匠企業股份有限公司 © 版權所有